Tag Archive | Junsu

Beautiful Thing

“Cảm ơn cuộc sống mỗi mai thức giấc …Và tôi chấp tay nguyện cầu…Xin hãy cho tôi đc yêu thương ngay cả nhưng điểu ẩn sau bao lời dối trá” – Beautiful Thing _ Xiah Junsu Tiếp tục đọc

Advertisements